پرتال اختصاصی انجمن آسانسور استان فارس رونمایی شد

پرتال اختصاصی انجمن آسانسور استان فارس با طراحی شرکت نوین تک آفاق ارتباط ماندگار رونمایی شد.

در این مراسم که با حضور نمایندگان اداره استاندارد، اعضای اداره صنعت، معدن و تجارت و مدیران شرکت آسانسور برگزار گردید، طرحی نهایی این پرتال اختصاصی رونمایی شد.

شرکت نوین تک پیش رو در زمینه ی طراحی نرم افزار های کاربردی در این طرح با طراحی سامانه اختصاصی انجمن آسانسور استان فارس، روش ارتباط با این مرکز را تسهیل کرد.

استفاده از ابزار های مختلف برای ارتباط آنلاین یکی از ویژگی های شاخص به کار رفته در سامانه اختصاصی انجمن آسانسور استان فارس بوده است.

از آنجا که این پرتال اختصاصی به منظور کاهش رفت و آمد اعضای انجمن و سایر ارگان ها ایجاد شده است، توانسته بخش اعظمی از بروکراسی اداری را کاهش داده تا درخواست و نامه نگاری ها در مدت زمان کم و از طریق آنلاین بررسی و پیگیری شود.

افزایش حجم روابط بین ادارات و شرکت های مختلف یکی از دلایل رونمایی این پرتال اختصاصی بوده است تا میزان سرعت اجرای فعالیت ها و ارتباطات افزایش یابد.

درخواست ها، نامه نگاری، ارتباطات بین شرکتی، برنامه زمان بندی دوره های آموزشی و همایش ها در انجمن آسانسور استان فارس از طریق این پرتال انجام می شود.