کارخانه صنایع بال

یکی از مجتمع های صنعتی و تولیدی برجسته در منطقه می باشد، که در سال 1363 با شایسته ترین و ماهر ترین کادر پرسنلی تاسیس و آغاز به کار نموده است که داراي پروانه بهره برداري شماره 10833319 از اداره كل صنايع استان فارس با مديريت آقايان مهندس محمد علي صدرالديني با بيش از 33 سال سابقه مديريت و دكتر محمد هادي صدرالديني با بيش از 22 سال سابقه مديريت مي باشند.


مشتریکارخانه صنایع بالخدماتتولید تجهیزات فرودگاهیسال1395لینکbaalco.com