باکسیت

اکسیت سامانه ای هوشمند برای سرعت بخشیدن به فرآیند حمل بار می باشد. این سامانه در شفاف سازی تعرفه های این کسب و کار نقش به سزایی ایفا می کند. از جمله کاربرد های این سامانه می توان به امکان مکان یابی بار در تمام طول مسیر و ذخیره ی سفرهای پیشین اشاره کرد.


مشتریشرکت نوین تکخدماتحمل و نقل بین جاده ای سال1396لینکboxit.ir